ศาลหลักเมืองพะเยา จ.พะเยา

ที่ตั้ง ถนนดอนสนาม ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
๑.ศาลหลักเมือง คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมือง ซึ่งก่อนการสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น แต่เดิมพะเยา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และได้รับการยกฐานะขึ้นมาเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง จึงได้สร้างศาลหลักเมืองขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการก่อสร้าง จึงต้องย้ายสถานที่สร้างศาลหลักเมืองหลายครั้ง ผ่านมาเกือบ ๙ ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ ๒๕๒๘ ได้เริ่มการดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยาอีกครั้ง โดยหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล เจ้าอาวาสวัด อนาลโยทิพยาราม ได้ย้ายสถานที่สร้างศาลหลักเมือง มาตั้งอยู่ที่ริมถนนท่ากว๊าน มีถนนล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๐

ศาลหลักเมือง เป็นศาลาจตุรมุขทรงไทย มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน หลังคาเป็นยอดปราสาท ลักษณะหลังคาซ้อนสองชั้นเสาหลักเมืองทำจากไม้มงคล ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูมผู้มากราบสักการะสามารถกราบไหว้ได้ทั้ง ๔ ทิศ

๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่

๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5443 1350 (เทศบาลเมืองพะเยา)

๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : เทศบาลเมืองพะเยา
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ที่จอดรถ ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม