ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง ถนนเศรษฐกิจ ๑ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
๑. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือศาลเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างแบบเก๋งจีน ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับป้อมวิเชียรโชฎก ริมคลองมหาชัย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประชาชนเคารพนับถือมาก และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงในจังหวัด โดยก่อนออกเรือไปหาปลาทุกครั้ง ชาวประมงจะต้องไปทาพิธีสักการะบูชา และจุดประทัดบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเป็นศิริมงคล โดยทุกปีจะการจัดงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่แห่เจ้าพ่อหลักเมือง ทางน้ำในช่วงวันขึ้น ๑๑ ค่า เดือน ๕ ตามปฏิทินจีน และสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพร่มรื่นหรือจะนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารริมน้าพร้อมชมวิวสวย ๆ ของทะเลสมุทรสาครได้แบบอิ่มท้องและอิ่มตาในคราวเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของความสุขในวันพักผ่อนที่น่าสนใจ นอกจากนี้ใกล้กันยังมีอาคารแบบไทย ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร ภายในประดิษฐานเสาหลักเมืองที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๔๔๒ ๕๑๕๐
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอานวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑.บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำ ขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร บึงพลาญชัยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งประดับประดาเป็นสวนไม้ดอก ขนาดใหญ่ รวมทั้งมีการประดับตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ จึงเกิดความร่มรื่นสบายตา และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆ หลากหลายพันธุ์ อีกทั้งยังมีเรือจักรยานน้ำและเรือพายไว้บริการประชาชนให้พายเล่นในบึงแห่งนี้นอกจากนี้ บึงพลาญชัย ยังใช้เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลของจังหวัด รวมไปถึงการจัดมหรสพต่างๆ ภายในจังหวัดอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า บึงพลาญชัย เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ภายในบึงพลาญชัยยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจคือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือและเชื่อว่า เจ้าพ่อจะช่วยดลบันดาลให้ชาวเมืองร้อยเอ็ด มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดให้สมปรารถนา จึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ชาวเมือง ร้อยเอ็ด และนักท่องเที่ยวต่างก็มากราบนมัสการขอพรกันเป็นประจำ พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่กลางสวนดอกไม้ พานรัฐธรรมนูญ และนาฬิกาดอกไม้ ภูพลาญชัย มีลักษณะเป็นน้ำตกจำลองและรูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ คล้ายสวนสัตว์ สนามเด็กเล่นและสวนสุขภาพเป็นสวน ออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างพลานามัยแก่ชาวร้อยเอ็ด
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ๐๔.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ศึกษาธรรมชาติ ออกกำลังกาย กิจกรรมกลางแจ้ง
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า(ชุมชนคุณธรรม วัดสิงห์ท่า)

ที่ตั้ง บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑. ชุมชนบ้านสิงห์ท่า มีการตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 250 ปี ปัจจุบันเป็นชุมชน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ชุมชนบ้านสิงห์ท่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปแบบอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่มาก เช่น ตึกโบราณ อาคารเรือนไม้สมัยเก่า ห้องแถวเก่า เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองแม่น้ำโขงทาง ฝั่งซ้ายในช่วงรัชกาลที่ ๖ และ ๗ อาคารลวดลายศิลปะที่อ่อนช้อยงดงาม โบราณสถานเก่าเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าสำคัญต่อการบอกเหตุการณ์การสร้างบ้านแปงเมืองวัฒนธรรมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
กิจกรรมโดดเด่นและสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน
๑) การตักบาตรย้อนยุคในงานถนนคนเดินเมืองเก่า 250 ปี
บ้านสิงห์ท่า
๒) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
๓) ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อาคารแบบโคโลเนียนสไตล์ (Colonail Style)
๔) พระธาตุพระอานนท์ และเยี่ยมชมหอไตรกลางน้ำ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
๕) พระสุก ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดตราด

ที่ตั้ง 1 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
๑.เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวตราด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า การตั้งเสาหลักเมืองอยู่ในช่วงเดียวกับการสร้างวัดโยธานิมิต เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จมาเพื่อรวบรวมกำลังพลกอบกู้เอกราชที่จังหวัดตราด พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามความเชื่อแบบจีนเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองเมืองตราดให้รอดพ้นจากภัยอันตราย ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้น ศาลหลักเมืองจึงเป็นดั่งศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – จีน ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีงานฉลองที่เรียกว่า “วันงานพลีเมือง” หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “วันเซี่ยกงแซยิด” หมายถึง วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งจะมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบไทย และมีงานประจำปีศาลปุงเถ้าม้าแบบจีน ช่วงก่อนและหลังตรุษจีน 1 เดือน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 21.00 น. 
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 6653 9294
๕.ช่องทางออนไลน์ – 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม