ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง

ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑.ศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งอยู่ในตัวเมืองสตูล ติดถนนสมันตประดิษฐ โดยจุดสังเกตโดดเด่นคือ อยู่บริเวณวงเวียนเสามังกรเลื้อย สำหรับศาลเจ้าโป้เจ้งเก้งเป็นศาลเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองสตูลให้ความเคารพเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่กว่า 125 ปี ศาลเจ้าฯเป็นอาคารที่ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายลีกาฮ้วด เมื่อพ.ศ. 2433 และเมื่อสร้างอาคารเสร็จก็ได้อัญเชิญพระโปเซ็งไต่เต่ หรือ (ไต่เต่เอี้ยจ้อ) จากเกาะปีนังมาประดิษฐาน เป็นองค์ประธาน ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง เป็นภาษาฮกเกี้ยน แปลว่า “ศาลเจ้าที่ช่วยคุ้มครอง ให้คนมีสุข คลาดแคล้วจากทุกข์” นักเดินทางคนใหนที่แวะมาเที่ยวเมืองสตูลไม่พลาดต้องมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาน คุณศมานนท์ พฤษพิเนต
๐๘ ๓๕๓๗ ๔๒๙๙
๕. ช่องทางออนไลน์ ไลน์ เฟซบุ๊ก สื่อประชาสัมพันธ์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศาลเจ้ากะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ที่ตั้ง 37/1 หมู่ที่ 4 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๑.ศาลเจ้ากะทู้ นับว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญมาก เพราะนับได้ว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตที่สืบต่อมากระทั่งปัจจุบัน ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านกะทู้ อำเภอเมืองกะทู้ ตามประวัตินั้นในสมัยที่มีชาวจีนเป็นจำนวนมากเข้ามาเป็นกรรมกรเหมืองแร่ในภูเก็ตได้เกิดโรคระบาดขึ้น คณะงิ้วจากเมืองจีนที่มาทำการแสดงที่บ้านกะทู้เกรงว่าอาจเป็นเพราะพวกตนไม่ได้ถือศีลกินผักตามที่เคยปฏิบัติกันมาที่ประเทศจีน พวกเขาจึงได้จัดพิธีถือศีลกินผักขึ้น 9 วัน 9 คืน ตามความเชื่อที่มีมารวมทั้งช่วยกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย หลังจากนั้นโรคร้ายก็หายไป ชาวบ้านกะทู้เกิดความเลื่อมใสจึงศรัทธาจัดให้มีพิธีถือศีลกินผักต่อเนื่องกันมา จากนั้นไม่นานประเพณีถือศีลกินผักก็แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาหลวงอำนาจนรารักษ์ (ต้นตระกูลตัณฑเวทย์) ซึ่งเป็นนายเหมืองใหญ่ และเป็นผู้นำชุมชนบ้านกะทู้ได้ส่งคนไปนำเอา “เหี่ยวเอี้ยน” หรือขี้เถ้าธูปและกระถางธูปจากมณฑลกังใส ประเทศจีน มาไว้ที่ศาลเจ้ากะทู้ เพื่อให้พิธีถือศีลกินผักมีความถูกต้องสมบูรณ์ ศาลเจ้ากะทู้จึงได้ชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผักบนเกาะภูเก็ตในปัจจุบัน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐8.0๐ น. – ๑๗.0๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗620 2245
๕.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค ศาลเจ้ากะทู้
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่อง เที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม