หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง 22 หมู่ 2 กิโลเมตรที่ 20 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน

1.หอศิลป์ริมน่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะในจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำน่านมีทัศนียภาพธรรมชาติอันสวยงาม มีความโดดเด่นทั้งสถาปัตยกรรมภายนอก ภายในพื้นที่ของหอศิลป์ริมน่าน แบ่งออกเป็นอาคารจัดแสดงหลักๆ 2 หลัง อาคารหลังแรกเป็นอาคารสองชั้นจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบกึ่งนิทรรศการถาวร ชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการ “แรงบันดาลใจของมรดกน่าน” ผลงานศิลปะและงานสะสมของคุณวินัย ปราบริปู ส่วนชั้นล่างเป็นนิทรรศการหมุนเวียน นำผลงานของศิลปินแขนงต่าง ๆ มาหมุนเวียนจัดแสดงตามช่วงเวลาตลอดปี ส่วนอาคารอีกหลังชื่อ “เฮือนหนานบัวผัน” จัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังเมือน่าน เพื่อเชิดชูเกียรติ “หนานบัวผัน” ศิลปินผู้รังสรรค์จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์และวัดหนองบัว มีอาคารริมแม่น้ำจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก รวมถึงร้านกาแฟให้นั่งชมบรรยากาศกันด้วย


2.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
09.00 น. – 17.00 น. ทุกวันพฤหัส – วันอังคาร
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ 20 บาท
4.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5479 8046 ,08 1898 2912, 08 132 2912
5.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง 306 หมู่ 2 ชุมชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๑.สถาปัตยกรรมแห่งใหม่ที่โดดเด่นสะดุดตาคือวัดร่องเสือเต้น โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายมากนัก ความโดดเด่นของวันร่องเสือเต้นที่เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จัดในนาม สล่านก หลังจากที่จบการศึกษาใหม่ๆก็มีโอกาสได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนได้ซึมซับศิลปะแนวพุทธศิลป์มาจากอาจารย์เฉลิมชัย วิหารวัดร่องเสือเต้นเป็นโทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับวิหาร โดยสีน้ำเงินฟ้าของตัววิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นความจริงตามหลักเหตุและผล เปรียบเสมือนดังท้องฟ้าที่สดใส เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยธรรมของพุทธองค์ ส่วนพญานาคที่อยู่หน้าวิหาร สล่านก ได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ที่เน้นลักษณะโครงสร้างที่เข้มแข็ง เขี้ยวเล็บแหลมคมดูน่าเกรงขาม แต่มีความอ่อนช้อยในแบบล้านนา ส่วนภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร ถัดไปเป็น “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” มีความสูง 20 เมตร โดยยอดขององค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสาริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงฆปริณายก วัดร่องเสือเต้นสร้างจากแรงศรัทธาผนวกการสืบสานศิลปะในเชิงพุทธศิลป์ของสล่านก ผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจทางศิลปะจากอาจารย์ถวัลย์และอาจารย์เฉลิมชัย จนเกิดเป็นวัดที่สวยสดงามตา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา ๐๗.00 – ๒๐.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 2026 9038
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook : วัดร่องเสือเต้น Blue Temple

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

หอศิลป์บางบัวทอง

กิจกรรมที่ดำเนินการ
๑. เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนของศิลปินทั่วไป
๒. เป็นที่ถ่ายทอดอบรมศิลปะแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป
28/60 หมู่ 4, ถนนบางกรวย-ไทรน้อย, ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี, 11110 Tambon Sano Loi, Amphoe Bang Bua Thong, Chang Wat Nonth