สวนนกชัยนาท

ที่ตั้งหมู่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

1.ตั้งอยู่บริเวณเขาพลอง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 บนพื้นที่ 248 ไร่ 13 ตารางวา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์นกที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท มีกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียขนาด 26 ไร่ เป็นกรงแบบเปิดให้นกอยู่รวมกันแบบธรรมชาติ โดยการขึงตาข่ายกั้นรอบบริเวณ
ภายในสวนนกชัยนาทยังมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อาทิ อาคารศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว เป็นอาคารให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว มีนิทรรศการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 8 อำเภอ ศูนย์รวมนกนานาชาติ สถานที่อนุรักษ์พันธุ์และจัดแสดงพันธุ์นกถึง ๕๘ ชนิด อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างเป็นอุโมงค์แก้วรวบรวมปลาน้ำจืดพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 90 ชนิด ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท จัดแสดงนิทรรศการเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ไข่นก (Egg Museum) เป็นอาคารที่รวบรวมไข่นกสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาคารศูนย์ OTOP เป็นแหล่งแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
– ชาวไทยผู้ใหญ่ 30 บาท / เด็ก 15 บาท
– ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 100 บาท/เด็ก 50 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ –
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5647 6617 ต่อ 106 , 203
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook : สวนนกชัยนาท
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม