ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดนครพนม

บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมลายลูกแก้ว
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นางอรพิณ วะสาร
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมคราม ผ้าลายขอพระราชทาน ผ้าลายมุก
รายละเอียดความโดดเด่น ผ้าลายมุก เป็นผ้าประจำจังหวัดข้าราชการใส่ปฏิบัติงานวันอังคาร และผ้าลายขอพระราชทานเป็นผ้าที่ข้าราชการใส่ปฏิบัติงานวันศุกร์
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 06.00 – 18.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 
06 1562 6733
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook อรพิน ไหมไทย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม