ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปเสื่อกก จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง ชุมชนคุณธรรมวัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ กกแพง
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมวัดชัยประสิทธิ์
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื่อกกบ้านแพง
เป็นลายพื้นไม่ย้อมสี ปัจจุบันมีการประยุกต์ทอเป็นลายต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋า
จากเดิมที่เคยทำกระเป๋าแบบสะพายข้างก็ได้มีการพัฒนาไปเป็นการทำกระเป๋าเป้ กระเป๋าถือ สวยงามทันสมัย ถูกใจทุกคน
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมวก
หมวกทำจากกก ใช้วัสดุจากชุมชน สวยงาม ราคาถูก
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ที่ 09 3553 3163
๖.ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม