ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม ป้าเหงี่ยม

ที่ตั้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ : หม้อห้อม ป้าเหงี่ยม
๒.ชื่อผู้ประกอบการ : นางประภาพรรณ ศรีตรัย
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าหม้อห้อม
3.2 ผ้ามัดย้อมห้อม
3.3 ผ้าเพ้นท์สีห้อม
3.4 กระเป๋าถือ พวงกุญแจ ของที่ระลึกจากผ้าหม้อห้อม
แหล่งเรียนรู้การย้อมผ้าด้วยห้อมธรรมชาติ มัดย้อมห้อม เพ้นท์ลายด้วยห้อม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมของดีเมืองแพร่
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวันเวลา 08.00 – 16.30 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 08 9851 3048
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม