บ่อน้ำร้อน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
๑.บ่อน้ำร้อน ตั้งอยู่บริเวณเขาชัยสน ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ เป็นแอ่งน้ำร้อนประมาณ ๖๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นหากได้รับแรงสะเทือน มีลักษณะเป็นเหมือนกับธารน้ำที่ไหลออกมาจากใต้เพิงผา มีน้ำร้อนไหลตลอดเวลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีที่พัก ห้องอาบน้ำร้อน บ่อแช่น้ำร้อน เชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาอาการของโรคบางชนิด เช่น โรคผิวหนัง อัมพฤกษ์ ปวดเมื่อย
ทางด้านเหนือของบ่อน้ำร้อนประมาณ ๗๐๐ เมตร เป็นที่ตั้งของถ้ำพระ ภายในมีบ่อน้ำเย็นน้ำลึกประมาณ ๑ เมตร มีน้ำไหลตลอดปี ด้านบนของถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระนอนและมีภาพผนังถ้ำที่สวยงาม
ธารน้ำเย็น มีบริการล่องเรือชมความสวยงามของถ้ำต่าง ๆ ในบริเวณภูเขาชัยสน เช่น ถ้ำน้ำเย็น ถ้ำท้องพระโรง ถ้ำลอกอ มีจุดชมความสวยงามหลายจุด เช่น จุดท้องมังกร จุดแมงกะพรุน จุดนมสาว จุดหัวใจเพชร จุดฟันปลาฉลาม เป็นประติมากรรมธรรมชาติในถ้ำต่าง ๆ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ได้ทั้งปี (ยกเว้น ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ ดังนี้
ค่าบริการจอดรถ ๑๐ – ๔๐ บาทต่อครั้ง (ตามประเภทรถ)
ค่าบริการห้องแช่น้ำร้อน ประมาณชั่วโมงละ ๑๒๐ บาท
ค่าบริการซาเล้งทัวร์ คันละ ๒๐๐ บาท (๙๐ นาที)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ซาเล้งทัวร์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร

๑. เขื่อนจุฬาภรณ์มีลักษณะเป็นเขื่อนแบบหินถม แกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยหินและกรวดสันเขื่อนยาว ๗๐๐ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า การชลประทาน และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรม เช่น ห้องประชุมสัมมนา มีห้องพัก มีสนามกอล์ฟ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวพักค้างคืนได้ ๑๖๐ คน/วัน ชมทิวทัศน์เหนือเขื่อน และล่องเรือชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิด เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. เปิดทุกวัน
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดคือ ปลายฝน ต้นหนาว แต่ก็สามารถเที่ยวได้ทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เขื่อนจุฬาภรณ์ มีสนามกอล์ฟ มีอาคารที่พัก
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๓๗๑ ๐๙๖๑
๐๘ ๑๑๕๓ ๙๑๖๖
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี

ที่ตั้ง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
วัดถ้ำเสือ เป็นวัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ติดกับวัดถ้ำเขาน้อยซึ่งเป็นวัดจีนตั้งอยู่ด้านหลัง เป็นที่รู้จักสำหรับทิวทัศน์ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทานพร ภายในวัดประกอบด้วยอาคารและเจดีย์ สถาปัตยกรรมไทย, จีน, ญี่ปุ่น และผสมผสาน เดิมเป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็กในบริเวณถ้ำเสือด้านล่างริมเนินเขา ต่อมาชาวบ้าน ร่วมกันสร้างและบูรณะ จนกลายเป็นวัดที่ใหญ่โต และมีความวิจิตรงดงาม ด้านหน้าวัดเป็นแม่น้ำแม่กลอง และล้อมรอบด้วยท้องทุ่งนา ส่วนด้านข้างติดกับองค์พระเจดีย์สถาปัตยกรรมจีน และเก๋งจีนของวัดถ้ำเขาน้อย ซึ่งอยู่ติดกัน ทั้งวัดถ้ำเสือและวัดถ้ำเขาน้อยเคยปรากฏเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักในมิวสิควิดีโอเพลง Love on Me โดยแกแลนทิส ศิลปินชาวสวีดที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ในปี พ.ศ. 2559
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 8457 8778
๕.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : วัดถ้ำเสือ.หลวงปู่ชื่น จ.กาญจนบุรี
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดคลองขวาง

ที่ตั้ง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๑ ๙๔๒๑

วัดคลองขวาง เป็นวัดที่มีความงดงามเหมาะสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงศาสนสถาน โดยมีพระอุโบสถศิลปะปูนปั้นด้วยมือ ลักษณะทรงไทยมีเสาหาม ภายในอุโบสถเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติที่สวยงามมาก ปัจจุบันวัดคลองขวางส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระและวันสำคัญทางศาสนาอยู่เป็นประจำ