ชุมชนคุณธรรมบ้านบากันเคย จังหวัดสตูล

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านบากันเคยเป็นชุมชนขนาดเล็ก  มีลักษณะแหลมยื่นออกไปในทะเลอันดามัน  ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดสตูล  พื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นป่าชายเลนสภาพยังคงอุดมสมบูรณ์  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง  และแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากทะเล  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  พูดภาษามาลายู  มีมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจและเป็นที่เรียนศาสนา  และปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นรีสอร์ทชุมชนด้านการท่องเที่ยว มีบ้านพักและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมลงมือทำหลากหลายกิจกรรมการล่องเรือไปเที่ยวชมสันหลังมังกร ตลอดจนกิจกรรมดำน้ำชมปะการัง  

หมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านมุสลิม  บริการห้องพักหลากหลาย  มีนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลแหวกสันหลังมังกร  หาดหินเหล็กและสปาทรายดำกลางทะเลและของฝากจากชุมชนเคยหรือกะปิ  บริการอาหารทะเลสด ๆ ให้รับประทานกันถึงที่พัก  กิจกรรมที่โดดเด่นการได้ชมพระอาทิตย์ตกดิน  ณ  จุดชมวิวสองแผ่นดินที่สวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

กลุ่มแม่บ้านประมง อาสาบ้านบากันเคย ๑๑๐  หมู่ที่  ๓ ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อาหารแปรรูป อาหารทะเล ปลาแดดเดียว กะปิ

บ่อน้ำโต๊ะฮาซัน (บ่อกามเทพ) หมู่ที่  ๓ ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีชายหญิงหลายคู่ได้แต่งงานกันมีเรื่องราวความเป็นมาจากบ่อน้ำแห่งนี้ คือ บ่อน้ำกามเทพ

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ทะเลแหวก สันหลังมังกร เป็นสันทรายคล้ายทะเลแหวก   มีความแตกต่างจากที่อื่นตรงที่แนวหาดที่เห็นไม่ใช่ทรายแต่เป็นเปลือกหอยนับล้าน ๆ ตัว  ที่ถูกเคลื่อนซัด   ทับถมเป็นระยะทางยาวกว่า  ๔  กิโลเมตร  เชื่อกันว่าเป็นทางยาวระหว่างเกาะหัวมันกับเกาะสาม

หาดหินเหล็ก เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ  ที่ถูกสรรค์สร้าง  บนพื้นหิน  มีลักษณะเป็น รูปสี่เหลี่ยม  หกเหลี่ยมมีแร่เหล็กแทรกบนชั้นหิน สีแดง  เหมือนมีเหล็กครอบเอาไว้เรียงรายอัดแน่น เป็นแท่ง ๆ

ผานางคอย ถัดออกมาด้านบนของหินเหล็กไฟ  จะมีจุดชมวิว  ชาวบ้านเรียกว่าผานางคอย  ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกและวิวเกาะลังกาวี  รวมทั้งมองเห็น สันหลังมังกรจากมุมสูงได้อย่างชัดเจน

สปาหาดทรายดำ หาดทรายดำ  ที่นี่ไม่ใช่ทรายธรรมดา  เป็นทรายที่มีสีดำละเอียดคล้ายกับโคลน  นักท่องเที่ยวสามารถทำสปาได้  ส่วนใหญ่ผู้ที่นำโคลนมาพอกจะมีความรู้สึกเย็นสบายผิว  ผิวจะมีความชุ่มชื้น  แต่ไม่อนุญาตให้นำโคลน  กลับบ้าน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กลุ่มแม่บ้านประมง อาสาบ้านบากันเคย 110 หมู่ที่ 3  ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ผลิตภัณฑ์กะปิ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เกาะหัวมัน ทะเลแหวก นั่งเรือหางยาวตั้งอยู่ ณ อ่าวสตูล หมู่บ้านตันหยงโป ใช้เวลา ประมาณ 15 นาที เกาะหัวมัน ทะเลแหวก โดยเวลาที่น้ำลงนั้น จะเห็นทะเลแหวกทอดยาวไกลข้ามจากอีกเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่ง

เกาะกวางล่องเรือสู่เกาะกวาง ประมาณ 10 นาที สัมผัสหาดเปลือกหอยล้านปีเป็นหาดที่เรียกได้ว่าเป็นหาดเปลือกหอยที่มีอายุนานล้านปีก่อน รวมตัวกันเป็นหาดสวรรค์ ชมทัศนียภาพบนจุดชมวิวที่สวยที่สุดกลางเกาะและเดินลัดเลาะ เดินตามชายหาดซึ่งอยู่กลางทะเลเพราะที่นั่นเปรียบเสมือนทะเลแหวกที่มีหนึ่งเดียวในสตูลที่มีความยาวกว่า 5กิโลเมตรซึ่งถูกขนานนามว่าทางเดินเจ้าสมุทร

เกาะมดแดง เป็นเกาะที่มีทรายสีดำละเอียดคล้ายกับโคลน ตรวจสอบ พบว่าทรายดำชนิดนี้มีแร่ธาตุเหล็กที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม