บ่อน้ำร้อนเบตง จังหวัดยะลา

ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
๑.บ่อน้ำร้อนเบตง ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ ๓ ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ ๘๐ องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่เป็นไข่ออนเซ็นภายใน 5 นาที และสามารถต้มไข่ไก่จนสุกได้ภายใน 7 นาที บ่อน้ำร้อนเบตงเป็นพื้นที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยคนในชุมชนร่วมต้อนรับสร้างบรรยากาศที่ดีในการท่องเที่ยว ในบริเวณพื้นที่บ่อน้ำร้อนเบตง มีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับให้ประชาชน นักท่องเที่ยว อาบน้ำ แช่เท้า โดยสามารถบรรเทาโรคผิวหนัง อาการปวดเมื่อย อาการเหน็บชา และมีห้องพัก “บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท & สปา” จำนวน 34 ห้อง รองรับนักท่องเที่ยวได้ ๗๐ คน ติดต่อสำรองห้องพักได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9655 5016
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ แช่เท้าคลายเส้น ลวกไข่ออนเซ็น
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๖ ๕๖๘๒ ๔๘๗๙
๗.ช่องทางออนไลน์ เฟสบุ๊คเพจ บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เบตง จ.ยะลา
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม