อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง บริเวณปากน้ำโจ้โล้ (คลองท่าลาด) ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำโจ้โล้ (คลองท่าลาด) ตำบลปากน้ำ หลังจากที่ พระเจ้าตากสินตีฝ่า วงล้อมของพม่าออกจาก กรุงศรีอยุธยา ได้เดินทัพผ่านจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ได้ปะทะกับพม่าบริเวณปากน้ำโจ้โล้ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าตากสินได้รบชนะพม่าซึ่งมีกำลังเหนือกว่า และพักทัพที่บริเวณนี้ ได้สร้างพระเจดีย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ แต่บริเวณดังกล่าวถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเจดีย์พังทลาย เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๙๑ ต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นใหม่บริเวณเดิม ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาสักการะหรือนั่งพักผ่อนชมภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง ซึ่งสามารถมองเห็นเกาะลัดอยู่ฝั่งตรงข้ามได้บรรยากาศโดยรอบ สายน้ำที่ขนาบข้างของแหลมที่กว้าง ไม่มากนักนี้ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีน่าเป็นที่พักผ่อน และเนื่องมาจากการสร้างศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน 4 หลัง
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน เวลา 07.00 – 1๗.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๙ ๘๕๓๑ ๖๕๑๙
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม