น้ำตกก้อหลวง จังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
๑. เป็นน้ำตกหินปูน ไหลผ่านหน้าผาหินปูนสูง 20 เมตร ไหลลดหลั่นลงทั้งหมด 7 ชั้น และสุดท้ายตกลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ที่อยู่ด้านล่าง และบริเวณนี้ ยังมีหินปูนและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะ เลยทำให้บริเวณน้ำตกนั้น จะมีหินงอกหินย้อยมากมายจุดเด่นที่สุดของน้ำตกก้อหลวงคือน้ำมีสีฟ้ามรกต คล้ายกับสระมรกต น้ำมีความมีความใสเป็นอย่างมาก สามารถมองเห็นพื้นบริเวฯน้ำตื้นๆ ได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน ของทุกปี
ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน ของทุกปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ชาวไทย : เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท
ชาวต่างชาติ : เด็ก 50 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
กิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติ,ว่ายน้ำ,พักผ่อนหย่อนใจ
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5203 0480, 0 5203 0380 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook : อุทยานแห่งชาติแม่ปิง – Mae Ping National Park
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม