สวนทุเรียนภูเขาไฟบ้านซำตารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้ง ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๑.ทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ในการปลูกทุเรียนเป็นดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ส่งผลให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ รสชาติดี ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Lava Durain Sisaket) หมายถึงทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี พันธุ์ก้านยาว มีรสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมปานกลาง เนื้อละเอียด แห้ง สีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ซึ่งเป็นเครื่องมือการันตีคุณภาพ ด้วยความที่มีรสชาติ กรอบนอก นุ่มใน และมีกลิ่นฉุนน้อย ถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟศรีวสะเกษที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งปลูกมากในพื้นที่อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอศรีรัตนะ
สวนทุเรียนบ้านซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ มีหลากหลายสวนให้เลือกซื้อตลอดสองข้างทางจะมีร้านจำหน่ายทุเรียนและผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ ลองกอง มังคุด ฯลฯ อยู่หน้าสวนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมภายในสวนทุเรียนได้ และมีจุดเชคอิน มีร้านกาแฟร้านอาหารให้ถ่ายภาพสวยๆเป็นที่ระลึกอีกด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่
๕.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม
– สวนทศพล เบอร์โทร ๐๘ ๓๗๙๗ ๘๘๕๖
– บ้านสวนวินกะวา เบอร์โทร ๐๘ ๐๐๑๗ ๘๘๗๘
– สวนอิงธาร เบอร์โทร ๐๖ ๔๗๘๙ ๗๑๖๑
๖.ช่องทางออนไลน์
เพจ facebook “สวนทศพล”
เพจ facebook “บ้านสวนวินกะวา สวนทุเรียนภูเขาไฟ & Café อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ”
เพจ facebook “สวนอิงธาร”
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม