สวนผลไม้คุณลุงบุญเลิศ จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง 97 หมู่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๑.สวนผลไม้คุณลุงบุญเลิศ (สวนป้าแจ๋ว) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เลียบคลองมหาสวัสดิ์ เป็นสวนผลไม้ที่พลิกฟื้นมาได้จากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 จนปัจจุบันสวนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของชุมชน มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไม่ขาดสาย มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้การทำสวนผลไม้แบบเกษตรผสมผสาน ไปพร้อม ๆ กับให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้สด ๆ ตามฤดูกาลจากสวน เช่น กระท้อน ขนุน มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ ทั้งยังมีกิจกรรมนั่งรถอีแต๋นชมสวนที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว มีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก เช่น ขาหมูต้มยำใบมะดัน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากต่าง ๆ ซึ่งมีการคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น กล้วยหอมทอด 7 รส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมที่ขายดีของกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน และเมี่ยงคำดอกบัวหลวงที่ใช้บัวจากนาบัวปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ได้ทั้งปี ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้สด ๆ ตามฤดูกาลจากสวน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ค่าบริการ 30 บาทต่อคน และค่ารถอีแต๋นอยู่ที่ ๒00 บาทต่อรอบ (นั่งได้ ๘ – ๑๐ คน)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 9057 1432
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : สวนคุณลุงบุญเลิศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เลียบคลองมหาสวัสดิ์
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม