ชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม

ชุมชนแห่งนี้มีวัดสุวรรณาราม เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมของชุมชน มีพื้นที่ติดกับคลองมหาสวัสดิ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อากาศร้อนชื้น มีแหล่งน้ำธรรมชาติและลำคลองมากมาย พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมคลองมหาสวัสดิ์

ชุมชนได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถจุดประชาสัมพันธ์ ที่พัก ร้านอาหาร มีการจัดทำแผ่นพับ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนชาดอกบัวหลวง ชากลีบบัว กล้วยไม้ และชิมเมี่ยงดอกบัว เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสุวรรณาราม
สักการะหลวงพ่อพุทธสุวรรณวรรังสี และอดีตบูรพาจารย์ หลวงพ่อดี สุวรรณโณ เป็นวัดที่เก่าแก่กว่า 100 ปี อยู่คู่คลองมหาสวัสดิ์ 

ศาลเจ้าพ่อสุบินและโรงนานิเวศสุนทรีย์
ศาลเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ และชม “นานิเวศสุนทรีย์” แปลงนาที่ออกแบบให้ผู้คนได้หวนรำลึกถึงวิถีชีวิตของชาวนายุคดั้งเดิม เต็มไปด้วยความสวยงามและความสุนทรีย์แบบที่หาได้ยากในปัจจุบัน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองมหาสวัสดิ์
คลองมหาสวัสดิ์ คลองประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาล ที่ 4 ทรงพระราชดำริให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อใช้เป็นเส้นทางการค้า

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนผลไม้ลุงบุญเลิศ (สวนป้าแจ๋ว)
สวนผลไม้ปลอดสารเคมี ชิมผลไม้สด ๆ จากสวนและสินค้าแปรรูป ชิมเมี่ยงคำสูตรบัวหลวง นั่งรถอีแต๋นซิ่งชมสวนผลไม้และนาข้าวในไร่สวนผสม เรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบไร้สารเคมี

สวนกล้วยไม้
สวยกล้วยไม้นานาชนิดในพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ และชมกล้วยไม้พันธุ์ทัศนีย์ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ล่องเรือ คลองมหาสวัสดิ์
คลองมหาสวัสดิ์(ท่าวัดสุวรรณาราม) ล่องเรือชมความสวยงามและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวริมคลองมหาสวัสดิ์ แวะชิมข้าวตัง น้ำฟักข้าว ชมนาบัวและสวนกล้วยไม้
นั่งรถอีแต๋นซิ่ง ชมสวนผลไม้
สวนผลไม้ลุงบุญเลิศ (สวนป้าแจ๋ว) นั่งรถอีแต๋นซิ่ง ชมสวนผลไม้และนาข้าวในไร่สวนผสม เรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบไร้สารเคมี พร้อมชิมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน อาทิ เมี่ยงคำสูตรบัวหลวง ชากลีบบัว ชาเกสรดอกบัว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม