สวนละไม จ.ระยอง

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๖ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
๑. ด้วยพื้นที่สวนผลไม้กว่า ๕๐๐ ไร่ โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ธรรมชาติ อากาศเย็นสบายด้วยพรรณไม้นานาชนิด วางแผนการปลูกผลไม้เชิงท่องเที่ยวมามากกว่า ๑๐ ปี โดยจัดวางผังปลูกผลไม้แต่ละชนิดอย่างเป็นระบบ มีผลไม้ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวหลากหลายชนิด อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ ชมพู่ ลำไย สละ แก้วมังกร ลองกอง มะเฟือง มะยงชิด องุ่นฯลฯ เป็นต้น สนุกกับบรรยากาศและความสุขจากการเก็บผลไม้สดๆ จากต้น สะดวกสบายด้วยรถบริการเข้าชมสวน สวนละไม เปิดบริการให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้ามาสัมผัสบรรยากาศความสุขและสนุกสนาน และการทานผลไม้บนภูเขา
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิดทำการทุกวัน 08.00-17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
๓.๑ เมษายน-กรกฎาคม ของทุกปี เที่ยวชมสวนและ ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้”
๓.๒ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูฝนและหนาว จะมีเปิดกิจกรรมเที่ยวไร่สตอเบอร์รี่ทุ่งดอกคอสมอส พร้อมด้วยสวนส้มเขียวหวาน สวนลำไย สวนดอกไม้
๔ .ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ(ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
-ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้
-เที่ยวไร่ผลไม้
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร.09 8737 4983, 09 8737 4985
๗.ช่องทางออนไลน์
– http://www.suanlamai.com
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม