สวนวิมานดิน จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ตั้งบ้านปลาค้าว เลขที่ 28 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
๑.สวนวิมานดินเกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งรวบรวมพืชผลเกษตรอินทรีย์ และภูมิปัญญาด้านการเพาะเมล็ดพันธ์พืชและพืชเกษตรอินทรีย์
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30 – 17.00น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
นายสมาน ต้นจันทน์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลปลาค้าว
09 4307 9152
๖.ช่องทางออนไลน์-
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ

ประมาณ  ๑๕๐ – ๒๐๐  ปี มาแล้ว มีนายพรานเกิ้นกับนายพรานสีโท พร้อมลูกน้องอพยพครอบครัวจากหนองบัวลำภู นั่งหลังช้างมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านขามเฒ่า อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาสองนายพรานได้ออกหาล่าเนื้อในละแวกนี้ เรียกว่า ป่าดงใหญ่ ซึ่งมีลำห้วย หนองน้ำ สัตว์ป่า ปลาชุกชุมมาก ลำห้วยที่เป็นคุ้งน้ำลึก เรียกว่า  กุด มีปลาค้าวเนื้ออ่อนต่อมาเรียกว่าปลาค้าว สองนายพรานเห็นว่าที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงมาตั้งบ้านเรือนและเรียกชื่อว่าบ้านกุดปลาค้าว ต่อมาการพูดเพี้ยนสั้นลงเป็นบ้านปลาค้าว 

ชุมชนบ้านปลาค้าว มีความสามารถในเรื่องงานช่างฝีมือพื้นบ้าน การทอผ้า ทอเสื่อกก ตำรายาสมุนไพร และหมอลำ นอกจากนั้นยังมีการรำผญา เป่าแคน ดีดพิณ กลองยาว รวมถึงการร้องสรภัญญะ บ้านปลาค้าวได้รับรางวัล  “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ภาษาถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน มีภูมิปัญญาที่รักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมในการทำเครื่องสักการะบูชาอีสานโบราณ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดศรีโพธิ์ชัย
วิหารโบราณ สถานที่สำคัญ ที่ตั้งอยู่ในวัด ศรีโพธิ์ชัย เป็นศิลปะผสมผสานของ ไทย ลาว เวียดนาม ร่วมกันสร้างวิหารแห่งนี้ ได้สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นศาสนสถานที่ร่วมกิจกรรมของชาวบ้านทั้งฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส ใช้วิหารนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม  เช่น 
การฟังเทศน์ ฟังธรรม (ธรรมวัตร ) ของชาวบ้าน     

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำโบราณในวัดฉิมพลี มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นศูนย์รวมชาวบ้าน แสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนถ้าน้ำในบ่อแห้งขอดไม่ไหลซึมแสดงถึงการขาดความสามัคคีของคนในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนวิมานดิน
สวนวิมานดินเกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งรวบรวมพืชผลเกษตรอินทรีย์ และภูมิปัญญาด้านการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชและพืชเกษตรอินทรีย์ เลขที่ 28 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนวิมานดิน
ศูนย์เรียนรู้สวนวิมานดินเกษตรอินทรีย์ เลขที่ 28 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ต้อนรับด้วยขบวนกลองยาว กิจกรรมนำชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปลาค้าว ณ จุดเช็คอินบริเวณด้านหน้าวิหารโบราณบ้านปลาค้าวมีคณะกลองยาวที่มีชื่อเสียง คือ คณะศรีโพธิ์ทอง 

การแสดงหมอลำและดนตรีพื้นบ้านสอนร้องและรำหมอลำแก่ผู้สนใจ ณ บริเวณโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว อัตลักษณ์ของชาวบ้านปลาค้าวคือ หมอลำกลอน ลำเรื่องต่อกลอน นอกจากนั้นยังมีการรำผญา เป่าแคน ดีดพิณ กลองยาว รวมถึงการร้องสรภัญญะ 

ทำบุญตักบาตร บริเวณด้านหน้าวัดศรีโพธิ์ชัยร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมบริเวณหน้าวัดศรีโพธิ์ชัย

กิจกรรมข้าวใหม่ปลามัน เรียนรู้ความหลากหลายทางธรรมชาติ หาผัก หาปลา แปรรูปอาหาร เมนูเด็ดของชุมชน บริเวณด้านหน้าวัดศรีโพธิ์ชัยร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมบริเวณหน้าวัดศรีโพธิ์ชัยสวนวิมานดิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนวิมานดินเกษตรอินทรีย์เลขที่ 28 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม