สวนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง หมู่ 6 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
๑. ศูนย์ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรครบวงจรบ้านดงบัง อยู่ภายใต้การดูแลของ อบต.ดงขี้เหล็ก มีพ่อใหญ่แก้ว มุกดา ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านที่ผู้คนในชุมชนเคารพ ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 80 ปีที่แล้วเดิมพื้นที่บ้านดงบังเป็นป่าใหญ่อาชีพในตอนนั้น ส่วนใหญ่เน้นในการทำนา ต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นชาวสวนไม้ดอกไม้ประดับ ความรู้ด้านหมอยาได้ถ่ายทอดมายังลูกชาย นายแดง มุกดา ในปัจจุบันได้ถ่ายทอดความรู้มายังรุ่นที่ 3 คือนายสมัย คูณสุข ผู้นำกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน ปี 2543 หมู่บ้านดงบัง ก่อตั้ง “กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง” เพื่อปลูกสมุนไพรในแนวทางเกษตรอินทรีย์เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบแก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ สมุนไพรไร้สารป้อน “อภัยภูเบศร” สมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ได้รับการรับรองจาก “สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี,มกท.”
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00 – 17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว 
ตลอดปี


๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 7087 5039
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook : สมัย คูณสุข
Facebook : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง
กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม