บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน คือ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง โดยบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน นั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองระนอง ไปตามทางหลวงหมายเลข 4005 ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออก 2 กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองระนอง ได้พระราชทานชื่อถนนที่จะไปยังบ่อน้ำร้อนว่า “ถนนชลระอุ” บ่อน้ำร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูกสาว
นอกจากนี้ ใกล้ ๆ กับบ่อน้ำร้อนยังมีสวนสาธารณะ “รักษะวาริน” หมายความว่า น้ำที่ใช้รักษาโรคได้ อันเป็นนามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานไว้ เมื่อคราวเสด็จเยือนระนอง พ.ศ.2510 น้ำจากบ่อน้ำร้อนถือเป็นน้ำบริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่งหนึ่งที่นำไปผ่านพิธีพุทธาภิเษก ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในคราวพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในสวนสาธารณะมีการตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งบริการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก มุมเก๋ๆ สำหรับถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เวลา 09.30 – 20.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) มกราคม – ธันวาคม เที่ยวได้ทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕.ช่องทางออนไลน์ https://www.ranongcities.com/travel/travel_top/detail/8
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานมกุฏรมยสราญ

ที่ตั้ง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๕

อุทยานมกุฏรมยสราญ เป็นสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรี บริเวณภายในเต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้นานาพรรณที่ปลูกไว้ มีการปลูกพืชสมุนไพร และมีคำอธิบายให้ได้ศึกษา ตรงกลางมีสระน้ำเลี้ยงปลานานาชนิดให้ชื่นชม ช่วงตอนเย็นที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของผู้คน ทั้งผู้สูงอายุ วัยรุ่น กลุ่มคนทำงาน มาออกกำลังกาย และนั่งพักผ่อนตามจุดต่าง ๆ มองเห็นสะพานทอดยาวข้ามสระกว้างใหญ่