ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งสะท้อน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านเครือข่ายท่องเที่ยวเกษตรครบวงจร ภาคตะวันตก โดยมีนายวีระวุฒิ กลมเกลี้ยง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม มะพร้าว ยางพารา เลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอบางสะพานน้อย  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทน์
วัดตั้งอยู่บนที่ราบติดภูเขาลักษณ์จันทน์ เป็นวัดที่มีความ เงียบ สงบ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและจะมาประกอบพิธีสำคัญ ๆ ณ วัดแห่งนี้ โดยด้านหลังวัด เป็นภูเขามีต้นจันทน์ผาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และมีถ้ำที่สวยงามอยู่ภายในภูเขา ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ถ้ำเขาลักษณ์จันทน์

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ถ้ำเขาลักษณ์จันทน์
เป็นถ้ำเขาหินปูนขนาดใหญ่ หน้าปากถ้ำมีพระพุทธรูป ภายในถ้ำมืดสนิท มีหินงอก หินย้อย รูปร่างแปลกตา มีค้างคาวอาศัยอยู่มากมาย มีทางเดินทะลุออกไปยังด้านหลังเขา เดินขึ้นไปยอดเขาได้ ป่าบนเขาสภาพยังสมบูรณ์มาก เถาวัลย์มีขนาดใหญ่

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนหอมหวล
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจัดการพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งที่อยู่อาศัย การปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงไก่ เลี้ยงผึ้ง ทำให้ผู้เข้าไปเยี่ยมชมเห็นการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
วิสาหกิจชุมชน 100 พัน มะพร้าวไทย
ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อนเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าวจำนวนมาก จึงสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ครีมน้ำมันมะพร้าว สบู่น้ำมันมะพร้าว เซรั่มบำรุงผมน้ำมันมะพร้าว เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ร่วมทำขนมโก๋โบราณ ด้วยมือทุกขั้นตอน
บ้านขนมโก๋คุณย่า ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๔๘ โดยมีคุณย่าบุญถ้วนเป็นวิทยากรด้วยตนเอง เป็นขนมโก๋สูตรโบราณที่ทำกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทุกขั้นตอนทำด้วยมือ เช่น การโม่แป้งด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าโม่หิน เป็นต้น ดังนั้น รสชาติของขนมจะเป็นรสชาติเฉพาะของที่ร้านขนมโก๋คุณย่าเท่านั้น ซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านด้วย
ร่วมทำขนมทองม้วนสูตรเฉพาะของบ้านทุ่งสะท้อน
บ้านขนมทองม้วน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๒๔/๑ โดยมีนางทองพัฒน์ เล่าปิวรรณ เป็นวิทยากร ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้ร่วมทำขนมทองม้วน เช่น การหยอดแป้งลงเตา การม้วนแป้ง เป็นต้น รสชาติจะมีความละมุน หอม เป็นรสชาติเฉพาะของที่บ้านทุ่งสะท้อนเท่านั้น ซึ่งขนมทองม้วนได้เป็นสินค้าโอทอป นวัตวิถีของบ้านทุ่งสะท้อนอีกด้วย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม