ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Incorrect key file for table '/tmp/#sql_d476e_0.MYI'; try to repair it]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Incorrect key file for table '/tmp/#sql_d476e_0.MYI'; try to repair it]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Incorrect key file for table '/tmp/#sql_d476e_0.MYI'; try to repair it]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Incorrect key file for table '/tmp/#sql_d476e_0.MYI'; try to repair it]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

สวนเกษตร Archives - JK.TOURS

สวนสามแสน จังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง บ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
๑.สวนสามแสน เป็นสวนเกษตรที่เกิดจากความคิดที่ต้องการหาวิธีทำเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นหลักปฏิบัติ โดยมีการนำเอาโรงเรียนบ้านกลาง ที่ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ามาเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอินทรีย์ โดยสวนสามแสนมีชื่อมาจาก แสนพอดี แสนคุ้ม แสนภูมิใจ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกปี (ฤดูหนาว)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายสมคิด ธีระสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 09 3212 9090
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : สวนสามแสน บ้านกลาง
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม