ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง จังหวัดนครปฐม

ชุมชนวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นชื่อเรียกขานตามชื่อของวัดสำโรง  ว่าสมัยก่อนในแถบนี้มีต้นสำโรงขึ้นเป็นจำนวนมาก บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ จึงมีพระภิกษุมาปักกลดปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยครั้ง ชาวบ้านจึงเห็นว่าสถานที่นี้สมควรเป็นที่ตั้งวัด

ชุมชนคุณธรรมตำบลวัดสำโรง เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ดำเนินการตามกระบวนการสร้างชุมชนคุณธรรม ๙ ขั้นตอน ๓ มิติ เป็น ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ด้วยเสน่ห์ของ “คนดี สังคมดี อยู่ดี มีสุข”

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสำโรง
วัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนสามารถกราบสักการะพระประธานในอุโบสถและ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมหอระฆังโบราณอายุกว่า ๑๕๐ ปี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง
แหล่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้โบราณของท้องถิ่นที่อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์ว่าวไทย
เรียนรู้การทำว่าว และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ว่าวโบราณ ที่เก็บรักษาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชม

กลุ่มดินประดิษฐ์ ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง
ผลิตภัณฑ์จากดินประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบ เหมาะแก่การเลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานปลาหน้าวัด
อุทยานปลาวัดสำโรง อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน ในแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืด เช่น ปลาตะเพียน ปลาสวาย

โรงเจเปาเก็งเต้ง
สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมชมสถาปัตยกรรมจีนมากมาย ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเศรษฐกิจพอเพียงวัดสำโรง
ตั้งอยู่บริเวณวัดสำโรง ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี ปลูกขึ้นจากดำริของหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสำโรงองค์ปัจจุบัน เพื่อแบ่งปันแก่ชาวบ้านในชุมชนที่ขาดแคลนประกอบด้วย ผัก ผลไม้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ให้อาหารปลา
อุทยานปลาหน้าวัดสำโรง บริเวณหน้าวัดสำโรง ติดริมน้ำท่าจีน เป็นแหล่งปลาน้ำจืดนานาชนิด
เรียนรู้การทำว่าว
อาคารอเนกประสงค์วัดสำโรงการทำว่าว เกิดจากความคิดที่จะฟื้นฟูการละเล่นสมัยโบราณ ก่อนที่จะถึงฤดูทำนา การเล่นว่าวต้องอาศัยลมที่เรียกว่า ลมว่าว เป็นตัวส่งให้ว่าวสามารถลอยละลิ่วบนท้องฟ้าได้นาน
เรียนรู้การทำดอกไม้ดินประดิษฐ์
อาคารอเนกประสงค์วัดสำโรงดอกบัว บานไม่รู้โรย กุหลาบ หลากหลายชนิดของดอกไม้ที่ถูกประดิษฐ์จากดินที่มีส่วนผสมสำหรับใช้ในงานฝีมือประดิษฐ์เป็นรูปแบบต่าง ๆ  โดยการรวมตัวของกลุ่มสตรี ตำบล วัดสำโรง 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม