วัดภูสมณาราม (สะพานซูตองเป้) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้ง บ้านกุงไม้สัก หมู่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.สะพานซูตองเป้เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งซูตองเป้เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ หรือบางคนก็บอกว่าแปลว่า ความสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐาน ขอความความสำเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวังนับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุด ในประเทศไทย สะพานซูตองเป้เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ไปบนที่นาของเจ้าของที่อุทิศผืนนาถวายโดยสร้างเพื่อเชื่อมต่อ ระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บ้านกุงไม้สักข้ามผ่านทุ่งนา และแม่น้ำสายเล็กๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของสะพานกับที่พาดผ่าทุ่งนาที่โอบล้อมด้วยหุบเขาและสายหมอกคลอเคล้าแสงอาทิตย์ในยามเช้า รวมถึงภาพนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอใส่บาตร เป็นภาพเสน่ห์ในยามเช้าที่หลายคนต่างหลงไหลที่อยากจะมาเยือนสะพานไม้แห่งศรัทธานี้ซักครั้งหนึ่ง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ๐๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 4372 3446 พระปลัดจิตต
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม