ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ที่ตั้ง ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ (ระหว่าง 10 – 15 บรรทัด)
ย้อนวันวานกับบ้านเรือนเก่าแก่สุดคลาสสิค สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านสมัยก่อนแบบเรียบง่ายกันที่ “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” เพลิดเพลินกับมนต์เสน่ห์แห่งลุ่มแม่น้ำจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมากซักเพียงใด แต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งนี้ก็ยังไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา จนปัจจุบันกลายสถานที่ท่องเที่ยวที่หากใครที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรีแล้วไม่ควรพลาดสามารถมาเที่ยวได้ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือจะค้างคืนเพื่อซึมซับกับบรรยากาศความเก่าแก่ให้เต็มที่ ซึ่งมีที่พักให้เราได้เลือกอยู่หลายแห่ง จุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ ยาวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง ประกอบด้วยที่พักอาศัย ร้านค้าชุมชน พิพิธภัณฑ์ ศาลเจ้า เกสเฮ้าส์ รวมถึงร้านอาหาร ร้านขนม และร้านกาแฟน่ารัก ๆ ให้เลือกนั่งหลายร้านเลยทีเดียว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00-18.00 น.
(บ้านบางหลังเปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ-
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 08 6328 6697
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/chanthaboonwaterfront
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม