สะพานเทพสุดา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ตั้งเลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบล โนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑.สะพานเทพสุดา เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ข้ามเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากบริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ถึงบริเวณเกาะมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรีเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 498,850,000 บาท ความยาว 2,040 เมตร ถนนต่อเชื่อมโครงการผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ภายใต้การกำกับดูแลของกรมทางหลวงชนบท สร้างเสร็จในเดือนธันวาคม 2553 ถือเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานเทพสุดาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ออกแบบประติมากรรมรูปหล่อไดโนเสาร์ ติดตั้งบริเวณราวสะพานทั้ง 2 ข้าง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ บนสะพานเทพสุดา สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาวได้อย่างชัดเจน สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และการท่องเที่ยวในภูมิภาค
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดบริการทุกวัน
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (เดือนเมษายนในห้วงเทศกาล สงกรานต์)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕.กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– ล่องแพ ชมทิวทัศน์แม่น้ำปาว ชมพระอาทิตย์ยามสนธยา
– ตกปลา /ชมวิถีชีวิตชาวประมง
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 6162 8755,08 1953 6804
๗.ช่องทางออนไลน์ เพจ:การท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ ,
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ /จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์

บ้านโนนบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 32 กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีเนื้อที่ 7.5 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขา มีภูเขาที่สำคัญคือ ภูสิงห์ และภูกุ้มข้าว มีจำนวนครัวเรือน 248  ครัวเรือน 

เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม มีทรัพยากรทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่โดดเด่นซึ่งดำเนินการโดยชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพุทธาวาส (ภูสิงห์)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของภาคอีสานซึ่งพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพคือ พระพรหมภูมิปาโล ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 10.5 เมตร สูง 17.80 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2511 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

พิพิธภัณฑ์สิรินธร
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา ภายในจัดแสดงซากกระดูกไดโนเสาร์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งเชิงวิชาการและการอนุรักษ์ 

สะพานเทพสุดา
เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสะพานข้ามเขื่อนลำปาว จากบริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ถึงบริเวณเกาะมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรีก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานเทพสุดาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนอินทผาลัมสุพรรณ์
ตั้งอยู่ที่บ้านโสกทราย  หมู่ 8  ตำบลสหัสขันธ์  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงรำวงคองก้า
ชุมชนโนนบุรีการแสดงรำวงคองก้า เป็นการแสดงท้องถิ่นที่มีเสน่ห์และคุณค่าทางวัฒนธรรม ชาวชุมชนได้นำรำวงคองก้ามาจัดแสดงให้ผู้ที่มาพักโฮมสเตย์ได้รับชมและร่วมรำวงเพื่อความสนุกสนานและร่วมสัมผัสวิถีชุมชน

ถนนสายบุญ
ถนนไดโนโรดนักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์  จะได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกับผู้คนท้องถิ่นเพื่อความเป็นสิริมงคลและสัมผัสวิถีชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม