หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง 22 หมู่ 2 กิโลเมตรที่ 20 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน

1.หอศิลป์ริมน่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะในจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำน่านมีทัศนียภาพธรรมชาติอันสวยงาม มีความโดดเด่นทั้งสถาปัตยกรรมภายนอก ภายในพื้นที่ของหอศิลป์ริมน่าน แบ่งออกเป็นอาคารจัดแสดงหลักๆ 2 หลัง อาคารหลังแรกเป็นอาคารสองชั้นจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบกึ่งนิทรรศการถาวร ชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการ “แรงบันดาลใจของมรดกน่าน” ผลงานศิลปะและงานสะสมของคุณวินัย ปราบริปู ส่วนชั้นล่างเป็นนิทรรศการหมุนเวียน นำผลงานของศิลปินแขนงต่าง ๆ มาหมุนเวียนจัดแสดงตามช่วงเวลาตลอดปี ส่วนอาคารอีกหลังชื่อ “เฮือนหนานบัวผัน” จัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังเมือน่าน เพื่อเชิดชูเกียรติ “หนานบัวผัน” ศิลปินผู้รังสรรค์จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์และวัดหนองบัว มีอาคารริมแม่น้ำจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก รวมถึงร้านกาแฟให้นั่งชมบรรยากาศกันด้วย


2.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
09.00 น. – 17.00 น. ทุกวันพฤหัส – วันอังคาร
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ 20 บาท
4.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5479 8046 ,08 1898 2912, 08 132 2912
5.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม