ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
๑.ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส เป็นร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของจังหวัดนราธิวาส, ผลิตภัณฑ์ผู้พิการ อาทิ ผ้าทอ, กระเป๋า ของกิน ของใช้ ฯลฯ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส เป็นร้านค้าที่อนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดนราธิวาส มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงเปรียบเสมือนประตูบานสำคัญที่เปิดตลาดการค้าและขยายงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการออกแบบ ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของงานศิลปหัตถกรรมไทย
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาส , ผลิตภัณฑ์ผู้พิการ อาทิ ผ้าทอ, กระเป๋า ของกิน ของใช้ ฯลฯ
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๓๖๔ ๒๖๔๗ , ๐๘ ๐๔๒๙ ๑๐๙๕
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook Page : ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม