เฮ็ดก้อเหลียว สาขา 1 หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนออกจากอ.เมือง แม่ฮ่องสอน ไปทางบ้านปางหมู /ถ้ำปลา/ปาย สนใจซื้อสินค้า
๑.ร้านจำหน่ายสินค้าสินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เฮ็ดก้อเหลียว (เฮ็ด = ทำ / ก้อ = คน / เหลียว = เดียว)
ร้านเฮ็ดก้อเหลียว ก็คือร้าน ทำคนเดียวหรือทำเองกับมือ
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)-
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวัน ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 5361 3587
๕.ช่องทางออนไลน์
https://hugmhs.com/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม