ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง : 177 หมู่ที่ 5 บ้านนาน้ำซำ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

๑. ศพก. อำเภอภูผาม่าน มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และ เน้นการทำเกษตรแบบปลอดภัย โดยการใช้ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี อีกทั้งยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 08.30 – 16.30 น ทุกวัน
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
พฤศจิกายน – ธันวาคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 5670 8467 , 08 0401 2111
๖. ช่องทางออนไลน์
เว็ปไซต์ : สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน
phuphaman.khonkaen.doae.go.th
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม