สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัย

ที่ตั้ง ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
๑. ประเภทของที่พัก  โรงแรม
๒. จำนวนห้อง-ห้อง –
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard Superior Deluxe Suit Family Room
ราคา(บาท) –
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5561 1555
๖. ช่องทางออนไลน์
https://sukhothaitreasure.com/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้าน กาเนชาสังคโลก จ.สุโขทัย

ที่ตั้ง 227/3 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ กาเนชา สังคโลก
๒. ชื่อผู้ประกอบการ คุณหทัยรัตน์ พรมเพชร
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ สังคโลก
กะเณชาสังคโลก มีความชำนาญในการปั้นรูปช้าง ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวในการผลิตสังคโลก ซึ่งผลงานของกะเณชาสังคโลกได้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับช้าง – สัตว์มงคลซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งในทางพุทธศาสนาและศึกสงครามในสมัยสุโขทัย และด้วยความเชี่ยวชาญในการทำสังคโลกที่สืบทอดมาจากครอบครัว จึงได้ผลิตงานสังคโลกที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตนที่หลอมรวมฝีมือและความศรัทธาเข้าด้วยกัน
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
10.00 น. – 17.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9999 4402
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook : Hathairat Prompech
Website : กะเณชาสังคโลกกรุงสุโขทัย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย

ที่ตั้ง 99/1-3 หมู่ 2 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 64110
๑.โครงการเกษตรอินทรีย์นี้ เกิดจากเจตนารมณ์ที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคม จึงมีไอเดียที่จะพลิกฟื้นผืนดินบางส่วนรอบสนามบินสุโขทัยให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว สนุกกับกิจกรรมการทำเกษตรแบบธรรมชาติ เช่น การทำนาแบบโบราณ ทั้งถอนกล้า ดำนา ขี่ควาย เก็บไข่เป็ด เรียนรู้วิถีชีวิต ชาวนา งานวิจัยพันธุ์ข้าวกล้อง โรงสีข้าวกล้อง คัด เมล็ดข้าวด้วยมือ แปลงผักอินทรีย์ ลิ้มลองอาหารรส อร่อยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวชาวนา ผัดผักออร์แกนิค ไข่เจียวบ้านไร่ ส้มตำผักน้ำ น้ำปั่นคลอโรฟิลด์แสน ชื่นใจ ไอศกรีมใบข้าว ฯลฯ ทั้งนี้ยังมีบ้านพัก บ้านท้องนา บ้านพักสไตล์บ้านริมคลอง มองวิวทุ่งนา ไว้บริการเป็นที่พักให้กับนักท่องเที่ยว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00 – 18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
900 บาท
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
+66 55 647 290, +66 86 202 3757
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/sukhofarmth/
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

ที่ตั้ง 124 ม.2 ต.คีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
๑.อุทยานแห่งชาติรามคำแหง หรือ เขาหลวง ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอบ้านด่าน ลานหอย และอำเภอคีรีมาศ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๒๑๓,๒๑๕ ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของเมืองไทยที่น่าสนใจ และน่าศึกษา เพราะเป็นการอนุรักษ์ป่าที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัยไว้พร้อมกับธรรมชาติ ในสมัยก่อนเรียกป่านี้ว่า “ป่าเขาหลวง” แต่เมื่อทางการเข้ามาดำเนินการสงวนพื้นที่แห่งนี้ไว้เพื่อประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้นได้ตั้งชื่อเสียใหม่ว่า “รามคำแหง”
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30 – ๑๖.๓0 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) –
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
การเที่ยวชมธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ของจังหวัดสุโขทัย
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 8883 9297
๗.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/KhaoLuangSukhothai/
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์)

ที่ตั้ง ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๑. เป็นโบราณสถานที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 โดยวัดนี้เป็นวัดสำคัญในเขตเมืองเชลียงมาแต่เดิม ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 1 และในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปปราบชุมชนพระฝางเมืองสวางคบุรี แล้วได้เสด็จสมโภช พระบรมธาตุเมืองเชลียงนี้ด้วย และวัดนี้ยังเป็นที่สรงน้ำมูรธาภิเษก
สำหรับพระเจ้าแผ่นดินใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติมาแต่ครั้งโบราณกาล
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30 – 16.30 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก 
ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดวังตะคร้อ จังหวัดสุโขทัย

ชุมชนคุณธรรมวัดวังตะคร้อ มีเสาหลักของชุมชน คือ บ้าน วัด โรงเรียนและส่วนราชการ ที่บูรณาการดำเนินงานร่วมกัน เป็นพลังบวรที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “บวร On Tour” ซึ่งได้รับโล่รางวัล 1 ใน 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรม

ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “บวร On Tour” วัดวังตะคร้อ มีความโดดเด่นในด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ควบคู่กับหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และลงมือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง แก่ประชาชนในชุมชน มีศูนย์เรียนรู้ พืชสมุนไพร และโครงการในพระราชดำริ สวนเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร วัดวังตะคร้อ
เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรมากกว่า 700 ชนิดในพื้นที่ 5 ไร่ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษา
วิจัย ด้านพืชสมุนไพรที่สำคัญสำหรับสถาบันการศึกษา และแพทย์ทางเลือกจำหน่ายสมุนไพรแปรรูป พันธุ์พืชสมุนไพร 

ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ อำเภอบ้านด่าน ลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับอำเภอ ซึ่งภายในศูนย์จัดแปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ อาทิ ไก่สวยงาม กบ หนู หอยขม ปลา เป็นต้น อีกทั้งยัง เป็นแหล่งจำหน่าย กล้าไม้ต่าง ๆ

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ศึกษาพืชสมุนไพรและการแปรรูป สมุนไพร
สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ
– ศึกษาพืชสมุนไพรมากกว่า 700 ชนิดบริเวณสวนสมุนไพรในพื้นที่ 5 ไร่
– ศึกษาสมุนไพรแปรรูป และสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่าง ๆ
– สาธิตเพาะพันธุ์ไม้และพืชสมุนไพรอย่างง่าย

ศึกษา การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ อำเภอบ้านด่าน ลานหอยจังหวัดสุโขทัย ศึกษาการเพาะพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อขยายพันธุ์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย

ชุมชนคุณธรรมวัดตระพังทอง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม  มีความหลากหลายทางความเชื่อ และวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย  เป็นศูนย์กลางทางความเชื่อและวิถีชีวิตในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจสังคม  และการค้าขายในรูปแบบวิถีชีวิตของชาวตำบลเมืองเก่า  

ชุมชนคุณธรรมวัดตระพังทอง  มีความโดดเด่นทางด้านวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งในทุก ๆ เช้าเวลา 06.20 น. จะมีกิจกรรมบุญ  เรียกว่า  “ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัย”  ซึ่งถือเป็นรูปแบบวิถีชีวิตที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อทางศาสนาที่มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดตระพังทอง
เป็นสถานที่ทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเสริมความเป็นสิริมงคล

เจดีย์ทรงระฆังแบบศรีลังกา
สร้างขึ้นในสมัยธรรมราชาที่  1  ลิไท

รอยพระพุทธบาท
สร้างโดยพระมหาธรรมราชาที่  1  ลิไท

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศาลากสิกร
เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องมือการเกษตร

ถนนสังคโลก
เป็นเส้นทางแสดงศิลปะการปั้นและการเขียนลายสังคโลก

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เป็นสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ตลาดสดวัดตระพังทอง
เป็นสถานที่ค้าขายสินค้าพื้นบ้าน  เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชนในชุมชน

กิจกรรมไหว้พระ ในวันสำคัญ 4 ทิศ

  1. วัดช้างล้อม
  2. วัดเชตุพน
  3. วัดสะพานหิน
  4. วัดศรีชุม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เขื่อนสรีดภงส์
ทำนบพระร่วง  ซึ่งเป็นสถานที่กักเก็บน้ำตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

โซกพระร่วงลองพระขรรค์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนนายกล้วย
เป็นสถานที่ปลูกและเพาะพันธุ์ผัก ปลอดสารพิษ

สวนองุ่น มังกรกานต์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ซึ่งมีการปลูกองุ่นญี่ปุ่น  Shine muscat  

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัย
วัดตระพังทอง มีการใส่บาตรบริเวณสะพานเกาะกลางน้ำวัดตระพังทอง  เวลา  06.20 น.  ในทุกวัน  

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม