สวนส้มเจ้าจอมขวัญ

ที่ตั้งบ้านนาโพธิ์ หมู่ 4 ต.หนองปลาปาก อ ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
1. ส้ม ปลอดภัย ท่องเที่ยว ตกปลา พ่ายเรือ
– สวนส้มเจ้าจอมขวัญ อ.ศรีเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ในระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทสาขาพืชสวนดีเด่น วันที่ 25 มิ.ย. 62 โดยนางนิกูล ทองดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 จ.ขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือก ในโอกาสเดินทางมาประเมินผลการดำเนินงาน สวนส้มเจ้าจอมขวัญ ของนางสาวฤดี พวงจำปา ซึ่งได้นำเสนอการดำเนินงานของสวนส้มที่ผ่านมา โดยได้ทดลองปลูกส้มบางมดในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ เมื่อปี 2559 บนพื้นที่ 40 ไร่ โดยใช้วิธีการแบบสวนภาคกลางที่ขุดร่องน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้รดน้ำได้ตลอดทุกวัน และเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก มีการใช้สารเคมีในปริมาณเล็กน้อยในช่วงที่จำเป็น ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 60 ไร่ แยกเป็นส้มบางมด 40 ไร่ จำนวน 2,000 ต้น และส้มเขียวดำเนิน 20 ไร่ จำนวน 1,000 ต้น โดยส้มที่ปลูกจะมีรสชาติดี หวาน กรอบ เปลือกบาง ไม่มีกระดัน เพราะได้น้ำเพียงพอ ทำให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สามารถส่งขายตลาดในพื้นที่จังหวัดหนองคายและประเทศลาวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยวันละ 1-5 ตัน ปัจจุบันได้ขยายตลาดส่งขายไปยังประเทศกัมพูชาอีกด้วย พร้อมทั้งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชาวสวนส้ม โดยเก็บค่าเข้าชมนั่งเรือบริการ 50 บาท แถมส้มบางมดกลับบ้านไปด้วยคนละ 1 กก.
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.
3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
4. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
 50 บาท
5. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 9635 1945
6. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/jaojomkwan/
7. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้า 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม