กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ.นนทบุรี

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 เกาะเกร็ด ที่ตั้ง เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เจดีย์เอียง
๒. ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 1
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เด่นคือหม้อน้ำลายวิจิตร
รายละเอียดความโดดเด่น เป็นภาชนะใส่น้ำขนาดย่อม ๆ เรียกว่าหม้อน้ำลายวิจิตรเปรียบเหมือนกระติกน้ำสมัยนี้ สมัยก่อนใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการส่งให้เมืองหลวง ไว้ถวายตามวัดต่าง ๆ ต่อมาสมัยจอมพล ป. พิบูรณ์สงคราม ใช้เป็นตราประจำจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีจะใช้เป็นของชำร่วยมอบให้แก่แขกที่มาเยือนจังหวัดนนทบุรีหรือเป็นของที่ระลึกไปศึกษาดูงานตามที่ต่าง ๆ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
สถานที่เปิดทุกวัน 09.00 -17.00 น. แต่อาจจะไม่พบคนที่จะดูแลประจำ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
สุรัตน์ บัวหิรัญ โทร. 081 – 8679522
๖.ช่องทางออนไลน์-

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม