ร้านอาหารหยวนเป่า ติ่มซำ จ.กระบี่

ที่ตั้ง ๑๑๓ หมู่ที่ ๑ ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (ตั้งอยู่ภายในปั๊มคาลเท๊กซ์อ่าวลึก)

๑.เป็นจุดแวะพักที่มีของกินอร่อย เป็นอาหารไทย-ใต้ จุดขายคือเน้นกะปิ ใช้กะปิดี กะปิหอมเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร มีอาหารจานเดียวและทานเป็นกับข้าวให้ได้เลือกรับประทานมากมาย

๒.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ ปลาจุกเครื่อง
๒.๒ หมูคั่วเคย
๒.๓ ข้าวคลุกกะปิ

๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิดของร้าน
๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เปิดบริการทุกวัน

๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๐๗๐๙ ๙๐๕๘
๕.ช่องทางออนไลน์

เฟสบุ๊ค หยวนเป่า กระบี่ YuanBao Krabi

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม