วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

1. วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา วัดปากคลองมะขามเฒ่าแต่เดิมเป็นวัดร้างชื่อ “วัดอู่ทอง” พระภิกษุนามว่า “ศุข” ธุดงด์ผ่านและจำพรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2434 มีหลักฐานคือ เหรียญรุ่นหนึ่งของท่านจารึกด้านหลังว่า “พระครูวิมลอยู่วัดอู่ทองมะขามเฒ่า”และคงใช้ชื่อนี้ตลอดมา จนถึง พ.ศ. 2434 จึงใช้ชื่อ วัดปากคลองมะขามเฒ่ามาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ รูปเหมือนพระครูวิมลคุณากร “หลวงปู่ศุข” พระเกจิชื่อดังของเมืองชัยนาท กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เจ้าแม่กวนอิม พระอุโบสถ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีพระหัตถ์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมข้าราชบริพารร่วมเขียนด้วยตัวอักษรขอม
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 06.00 น. – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี )
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่าโทร. 08 7196 4009 ,โทร. 08 9269 1385

๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม