วัดบาง จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.วัดบางเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชร สันนิษฐานว่าที่ชื่อวัดบางคงเป็นเพราะที่ตั้งวัดอยู่ใกล้กับคลองน้ำซึ่งแยกจากแม่ปิงไปสู่ “หนองรี” คลองน้ำ ดังกล่าวเรียกว่า “บาง” เมื่อวัดมาตั้ง ณ ที่แห่งนี้จึงตั้งชื่อ “วัดบาง” โดยในวัดจะมีวิหารที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อเพชร” เป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดศิลปะแบบเชียงแสน ปางมารวิชัย ที่เรียกว่า สิงห์ ๑ ที่หาชมได้ไม่ง่ายนักมีหน้าตักกว้าง ๒ ศอก ๑ คืบ ๕ นื้ว สูง ๓ ศอก ๑ คืบ มีพุทธลักษณะงดงาม และมีขนาดใหญ่กว่าหลวงพ่อเพชรของจังหวัดพิจิตร ที่มีอายุกว่า ๘๐๐ ปี เมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๔๗๙ หลวงพ่อผิว พระธรรมาธิมุตมุนี เจ้าอาวาสวัดบาง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรในสมัยนั้นและหลวงพ่อภา พระครูวิธานวชิรศาสตร์ ได้ไปอัญเชิญหลวงพ่อเพชร มาจากวัดต่อม่อ ซึ่งเป็นพระประธานในวิหารโบราณมาไว้ในอุโบสถวัดบาง จึงถือได้ว่าหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกำแพงเพชรและเป็นที่เคารพของคนเป็นอย่างมากที่สุดอีกองค์หนึ่ง
๒.วันเวลา เปิด/ปิด ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๕๕๗๑ ๖๕๓๒
๕.ช่องทางออนไลน์
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=284&code_db=610009&code_type=01
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ /ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม