วัดสังกระต่าย จังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้ง หมู่ ๔ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๑. วัดสังกระต่าย เดิมชื่อว่า “วัดสามกระต่าย” แต่ได้มีการเรียก ชื่อผิดเพี้ยนกันมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นวัดสังกระต่าย โดยปรากฏว่ามี “ทวดดี จันทนเสวี” ซึ่งเป็นพระมารดาของพระยาหัสกาล เป็นผู้สร้างตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาประมาณ ๔๐๐ – ๕๐๐ ปีมาแล้ว
วัดสังกระต่าย ปัจจุบันคงความสวยงามของพระอุโบสถที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ทั้ง 4 มุม ซึ่งมีความสวยงาม ตามธรรมชาติ เป็นสนใจของนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ชาวบ้านที่มี ความเลื่อมใสศรัทธาในตัววัดวัดสังกระต่าย เมื่อมีงานบุญ งานมงคลจะมากราบไหว้ขอพระพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน ในพระอุโบสถแห่งนี้ คือ หลวงพ่อแก่น หลวงพ่อวันดี หลวงพ่อศรี หลวงพ่อสุข และสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบพระอุโบสถ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
5.00 – 19.00น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ 3563 1556
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม