วัดต้นเชือก

ที่ตั้ง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๖ ๒๗๒๐-๑

วัดต้นเชือก มี “หลวงพ่อวิหาร” เป็นพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้แบบโบราณ ภาพเก่าเล่าเรื่องและจัดแสดงประวัติสุนทรภู่ ซึ่งอดีตท่านสุนทรภู่ ได้เดินทางผ่านบริเวณนี้ และได้ประพันธ์บทกลอน เพื่ออธิบายให้เห็นภาพชุมชนบ้านใหม่ ครั้นเมื่อท่านเดินทางผ่านไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ทำให้เราสามารถเห็นภาพในอดีตของวัดต้นเชือก