เกาเหลาเมืองนนท์

ที่ตั้ง 155/16-17 หมู่ที่ 4ถนน ประชาราษฎร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
๑.ความพิเศษของร้านคือ ใช้ของสดใหม่ทุกวัน ใช้ของคุณภาพดี ไม่มีของค้าง ส่วนเนื้อของที่ร้านก็จะมี เนื่อเปื่อย เนื้อสามชั้น เนื้อน่องลาย และก็เนื้อสด ส่วนเนื้อหมูก็จะใช้หมูปลอดสาร เครื่องในก็ผ่านการล้าง การต้มมาแล้ว ไม่ใช่ว่าสั่งสำเร็จจากตลาดมา มั่นใจเรื่องความสะอาดเมนูขายดีก็คือ เกาเหลาเนื้อเปื่อย ราคา 50-60 บาท, ก๋วยเตี๋ยว ราคา 50-60 บาท ปัจจุบันร้านเกาเหลาเมืองนนท์ มีเพียงที่เดียว คือ ตรงท่าน้ำนนท์ หอนาฬิกา เท่านั้น เหตุผลเพราะต้องการคุมมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียว
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 เกาเหลาเนื้อ
2.2 เกาเหลาหมู
2.3 ลูกชิ้นปิ้ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน 08.00 – 17.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 2525 1020
๕.ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม