หาดมหาราช

ที่ตั้ง ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๑. หาดมหาราช ตั้งชื่อตามสมัญญานามท้ายพระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า๑. หาดมหาราช ตั้งชื่อตามสมัญญานามท้ายพระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หรือพระปิยมหาราช เมื่อครั้งเสด็จพระพาสหัวเมืองใต้ทางชลมารคและเสด็จพระราชดำเนินขึ้นฝั่งที่ชายหาดมหาราชเพื่อทรงนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์และพระพุทะไสยาสน์ (พ่อเฒ่านอน) พร้อมกับทรงเยี่ยมพสกนิกร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ หาดมหาราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอสทิงพระ เป็นหาดทรายยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร มีการจัดบริเวณเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีที่พักและร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยว หาดทรายขาวน้ำไม่ลึกมาก สามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย มีการจัดแต่งเป็นที่พักผ่อน ที่ชมทิวทัศน์ ด้านหลังแนวหาดเป็นสวนหย่อมและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ หรือพระปิยมหาราช ประทับยืนหันพระพักออกสู่ทะเล
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าเที่ยวชมตลอดทั้งปี
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว
เปิดให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ไม่มี
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร : ๐ ๗๔๓๙ ๗๑๔๕ ๐๖ ๑๒๐๗ ๙๐๔๐
โทรสาร : ๐ ๗๔๓๙ ๗๓๖๓
๗. ช่องทางออนไลน์
E-mail : info@sathingpra.go.th
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ทางลาดที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

เกาะกุลา

ที่ตั้ง ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. เกาะกุลา เป็นพื้นที่ความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลชุมพร มีหาดทรายขาวน้ำใสมากจนเห็นปะการังและฝูงปลา สามารถดำน้ำชมปะการังได้จากหน้าหาด มีสัตว์น้ำที่อยู่อาศัยอยู่มาก ทั้งหอยเม่น หอยมือเสือ ปลาเสือ หรือหากไม่เล่นน้ำสามารถเดินชมแนวปะการังได้จากสะพานเทียบเรือที่ทอดยาวบริเวณหน้าเกาะ เกาะกุลามีชายหาดเด่นอยู่ 2 หาด คือ หาดที่อยู่ในโซนของบ้านพักอุทยานฯ ซึ่งมีชายหาดทอดยาว พื้นที่กว้างขวาง และชายหาด อีกหนึ่งจุด เป็นท่าเทียบเรือ ซึ่งชายหาดทางฝั่งนี้จะมีพื้นที่ของชายหาดไม่กว้างมาก แต่มีน้ำทะเลที่ใสมากจนมองเห็นโขดหินและ ปะการัง สามารถดำน้ำตื้น ดูปะการังได้จากหน้าหาด ซึ่งหาดนี้เป็นหาดที่นิยมมาเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวมีสะพายเทียบเรืออยู่ด้านหน้าสามารถเดินเล่นได้ ช่วงเวลาที่ควรมาคือมกราคมถึงพฤษภาคมเพราะเป็นช่วงที่น้ำใสที่สุด นอกจากการดำน้ำตื้น ยังมีกิจกรรม พายเรือคายัค ซึ่งสามารถพายเรือรอบเกาะได้ภายในเวลาชั่วโมงครึ่ง เกาะกุลามีบ่ออนุบาลเต่าทะเล ซึ่งจะมีเต่ามาวางไข่บนเกาะ จึงจัดทำอนุบาลเต่ากระและปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ไว้ไห้สืบเนื่องต่อไป
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม – 25 ธันวาคม
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาทนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9970 0504 นายสำเริง ทองหลาง
๖.ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/Koh-Kula
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม