หาดนางกำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. ชุมชนบ้านนางกำถือเป็นชุมชนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับเกาะสมุย ชุมชนบ้านนางกำมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกิจกรรรมพักผ่อนหย่อนใจ ในบริเวณหาดนางกำมีทรัพยากรณ์ที่อุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถลงเล่นน้ำและเดินทางชมความสวยงามของธรรมชาติ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด – ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) เปิดตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ..มีเรือนำเที่ยว และแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ตามริมชายฝั่งหาดนางกำ เช่น เกาะผี เวทีพุ่มพวง บ่อน้ำจืดกลางทะเล แนวหญ้าทะเล คลองถ้ำ
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม