น้ำตกก้อหลวง จังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
๑. เป็นน้ำตกหินปูน ไหลผ่านหน้าผาหินปูนสูง 20 เมตร ไหลลดหลั่นลงทั้งหมด 7 ชั้น และสุดท้ายตกลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ที่อยู่ด้านล่าง และบริเวณนี้ ยังมีหินปูนและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะ เลยทำให้บริเวณน้ำตกนั้น จะมีหินงอกหินย้อยมากมายจุดเด่นที่สุดของน้ำตกก้อหลวงคือน้ำมีสีฟ้ามรกต คล้ายกับสระมรกต น้ำมีความมีความใสเป็นอย่างมาก สามารถมองเห็นพื้นบริเวฯน้ำตื้นๆ ได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน ของทุกปี
ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน ของทุกปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ชาวไทย : เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท
ชาวต่างชาติ : เด็ก 50 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
กิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติ,ว่ายน้ำ,พักผ่อนหย่อนใจ
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5203 0480, 0 5203 0380 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook : อุทยานแห่งชาติแม่ปิง – Mae Ping National Park
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ถ้ำผานางคอย จังหวัดแพร่

ที่ตั้ง ทางหลวงหมายเลข 101ถึงกิโลเมตร ที่ 58 – 59 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
๑.ถ้ำผานางคอย เป็นภูเขาหินปูน ถ้ำและหินงอกหินย้อยสวยวิจิตร อลังการ เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง เมื่อร้อยเรียงเข้ากับตำนานพื้นบ้านบอกเล่าถึงที่มาของเสาหิน รูปทรงผู้หญิงกำลัง อุ้มลูกน้อยเพื่อรอคอยการกลับมาของชายอันเป็นที่รักนั้น ซึ่งได้กลายเป็นที่มาของชื่อ “ถ้ำผานางคอย”ตัวถ้ำอยู่บนหน้าผาสูง 50 เมตร เป็นอุโมงค์ลึกยาว 150 เมตร กว้าง 10 เมตร ลักษณะของถ้ำโค้งงอเป็นข้อศอกไปทางซ้าย และทางขวาเป็น 3 ตอนด้วยกัน ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็นเกล็ดหินประกายระยิบระยับ จุดสำคัญของถ้ำ คือ หินนางคอย เป็นหินปูนที่หยดย้อยลงมาก่อเกิดรูปทรงเหมือนหญิงสาวกำลังก้มหน้าโอบอุ้มลูกน้อยนั่งอยู่บนแท่นหิน และต้องยืนอยู่ห่างออกมาประมาณ 10 เมตร จึงจะมองเห็นรูปร่างได้ชัด
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน8.30-17.00 น
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ –
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5453 2485 ต่อ 102 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๗.ช่องทางออนไลน์
https://www.phraepao.go.th
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดสุวรรณคูหา จังหวัดพังงา

ที่ตั้ง ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
๑.วัดสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ที่ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นวัดที่มีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา บริเวณที่ตั้งของวัดเป็นภูเขา ซึ่งมีถ้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมาก วัดสุวรรณคูหามีถ้ำใหญ่อยู่ตอนล่างสุด มีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่หลายองค์ องค์สำคัญที่สุดคือ พระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 7 วา 2 ศอก ที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบ ลึกเข้าไปจากถ้ำใหญ่จะเป็นถ้ำแจ้ง ถ้ำมืด และถ้ำแก้ว ซึ่งจะได้พบความงดงามของหินงอกหินย้อย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชมความมหัศจรรย์จากธรรมชาตินี้ได้
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จันทร์ – อาทิตย์ 08:00 – 17:00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 7645 0333
๕.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ถ้ำม้าร้อง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่ตั้ง บ้านเลขที่ ๖๔/๓ หมู่ที่ ๔ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
๑.ภายในถ้ำม้าร้องมีหลายคูหา มีหินงอกหินย้อย และมีผู้ดูแลติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้ส่องสว่างแก่นักท่องเที่ยว โดยภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิเรียงรายตลอดแนวอยู่ชิดผนังถ้ำ และมีหินย้อยรูปร่างลักษณะคล้ายหัวม้าอยู่ภายในถ้ำ หากเดินตรงเข้าไปในถ้ำแล้วเลี้ยวไปทางขวามือ ประมาณ 20-30 เมตร และเลี้ยวซ้ายจะเห็นลักษณะหินย้อยที่มีรูปร่างคล้ายหัวม้า และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เช่น งานพิธีครบรอบ 60 พรรษา , 72 พรรษา และพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 และที่น่าแปลกใจคือน้ำที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะไม่มีวันแห้ง ปัจจุบัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยงามของหินงอกหินย้อยและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
กิจกรรมเดินขึ้นเขาชมความสวยงามภายในถ้ำ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0๘ ๑๒๙๒ ๘๑๔๑ หรือ ๐๘ ๒๓๘๕ ๓๘๕๖
๗.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/pages/category/Community/ชุมชนต้นแบบบ้านม้าร้อง-593498730991651/
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร