วัดห้วยแก้ว จังหวัดลพบุรี

ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๑.วัดห้วยแก้วมีอายุราว ๑๔๐ ปี ตั้งอยู่บนลำห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี บริเวณวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ให้ประชาชนได้มากราบไหว้ อาทิ องค์พระเจดีย์มหาเมตารัตนะรังสีอยู่กลางน้ำมีความสวยงาม ตระการตามากๆ รูปทรงในยุคขอม เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทย เขมร และพม่า ออกแบบวิจิตรงดงามซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนริมคลองบางขามเพื่อเป็นศาสนวัตถุถวายเป็นพุทธบูชานับได้ว่าเป็นวัดที่เกิดจากแรงศรัทธาของชุมชนตำบลมหาสอน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อสอบถาม พระครูรัตนาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว โทร. 08 9237 8896
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook : วัดห้วยแก้ว
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม