วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ที่ตั้ง ตำบล โพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

๑.เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๒ โดยสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นที่ระลึกถึงชาติภูมิของพระองค์ วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำพิจิตร (แม่น้ำน่านเก่า) ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๒๗ กิโลเมตร ไปตามถนนสายพิจิตร-วังจิก ก่อนถึงวังจิก ๒ กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่อำเภอโพธิ์ประทับช้างก่อนถึงอำเภอจะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก ๔ กิโลเมตร ถึงหน้าวัดโพธิ์ประทับช้าง หน้าวัดมีต้นตะเคียน ซึ่งกล่าวกันว่ามีอายุกว่า ๒๖๐ ปี วัดโดยรอบได้ ๗ เมตร ๖๐ เซนติเมตร หรือ ๗ คนโอบ วัดนี้มีพระวิหาร สูงใหญ่ มีกำแพงศิลปะแบบอยุธยาล้อมรอบ ๒ ชั้น ปัจจุบันได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชม นอกจากนี้ชาวอำเภอโพธิ์ประทับช้างยังได้สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือไว้เป็นที่ระลึก ณ ข้างที่ว่าการอำเภออีกด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ทุกวัน เวลา ๐6:๐๐–๑8:๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ – ๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๗๑๙๘ ๘๖๙๙ หรือ ๐ ๕๖๐๓ ๙๘๖๙
๕.ช่องทางออนไลน์
www.bandonghochiminhmuseum.com
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม