อวตารมิราเคิล โฮเตล

ที่ตั้ง 454 หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
๑. ประเภทของที่พัก โรงแรม
๒. จำนวนห้อง 200 ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
Standard 3,000
Superior 8,000
Deluxe 20,000
Suit 30,000
Family Room 40,000
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
สระว่ายน้ำ ศึกษาธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรยานเที่ยวชม สปา ฯลฯ
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5659 6164
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook AvatarMiracle Hotel
www. AvatarMiracle Hotel.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม