ปราสาทพนมรุ้งจำลอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 ๑. ปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง ตั้งอยู่บนเนินดินสูงคล้ายภูเขา การก่อสร้างใช้หินทรายสีชมพูลักษณะเดียวกับที่สร้างปราสาทหินพนมรุ้ง มีความคล้ายคลึงและขนาดเท่ากับของจริง แม้กระทั่งทำเลที่ตั้งซึ่งคำนวณ ให้ตรงกับจุดขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ผ่านประตู 15 ช่อง พร้อมระบบ แสงสีเสียงรอบตัวปราสาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 สร้างให้เป็นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ คอมมูนิตี้มอล บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ คาสเซิล มีเป้าหมายเป็นแหล่งอารยธรรมใหม่ ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยว ด้วยเงินลงทุนกว่า 370 ล้านบาทเป็นโครงการที่ออกแบบโดยอิงจากหมู่บ้านชุมชนรอบปราสาทหินพนมรุ้ง พร้อมทางเดิน บันได สวนหิน และตะบองเพชรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังรายรอบด้วยร้านค้า ลานกิจกรรม พื้นที่จัดงานอีเวนท์ ร้านขายของที่ระลึก พร้อมทั้งมีแผนการพัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโต ของเมืองบุรีรัมย์ ที่จะเกิดจากโครงการต่างๆในอนาคต อันเป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิต ยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย สร้างรายได้ และเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สอดรับกับยุทธศาตร์จังหวัด บุรีรัมย์ ที่ตั้งเป้าเป็นเมืองเศรษฐกิจของประเทศ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมขอม พัฒนาการท่องเที่ยว การศึกษา สาธารณสุข และสร้างสังคม ที่เป็นสุข
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
10.00 – 21.00 นาฬิกา ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ


๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 3559 5588
๕. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/buriramcastle2015
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม