ชุมชนเกาะแรต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. หมู่บ้านเล็กๆ ชาวบ้านประกอบอาชีพประมง จะมีกิจกรรมมากมายให้ทำบนเกาะ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเที่ยว เช่น เดินซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เดินชมรอบเกาะ พักโฮมสเตย์ ซึ่งมีอาหารพื้นบ้านบริการด้วย นั่งเรือตกปลา ชมปลาโลมาสีชมพู ดูพระอาทิตย์ตกดิน ฯลฯ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด – ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เปิดตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านคุณดา จ.สมุทรสาคร

ที่ตั้ง ๒๔/๒๖๙ หมู่ ๔ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
๑. ร้านคุณดา เริ่มจากแผงเล็กๆในตลาดเก่ามหาชัย ด้วยความใส่ใจในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี ร้านคุณดาจึงได้ขยับขยายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี จนปัจจุบัน “ร้านคุณดา” เป็นหนึ่งในร้านขายอาหารทะเลแห้งและแปรรูปที่เป็นที่รู้จักในจังหวัดสมุทรสาคร สินค้า”ร้านคุณดา” เราคัดเฉพาะสินค้าคุณภาพ ซึ่งมาจากแหล่งผลิตโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นจากชาวบ้านที่ตากอาหารทะเล จนถึงจากโรงงานใหญ่ที่ได้มาตรฐานส่งออก สินค้า “ร้านคุณดา” จึงมีความหลากหลาย ใหม่อยู่เสมอ จำหน่ายปลีกเป็นของฝากหน้าร้าน และส่งทั่วประเทศไทย
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง) จำหน่ายสินค้าอาหารทะเลแปรรูป ของฝากปลาเส้น หมึกเส้น บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยเหมาะสำหรับเป็นของฝากจากมหาชัย
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๔๘๗ ๑๑๘๘
๕. ช่องทางออนไลน์ http://www.khundamahachai.com/
Facebook : khundamahachai
ID line : khunda.mahachai

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัชรี จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง ๕๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล หงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
๑.ร้านวัชรีของฝาก นอกจากมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่โดดเด่นแล้ว ยังมีสินค้าจากกลุ่มแม่บ้าน สินค้าจากเกษตรกร สินค้าวิสาหกิจชุมชน วางจำหน่ายภายในร้านหลายชนิด ใครไปใครมาหาซื้อของฝากเมืองระนองได้จากทุกแหล่ง ไม่ต้องไปซื้อหลายแห่ง
ของฝากภายในร้าน
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
๑. อาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปลาอินทรีย์เค็ม ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง กุ้งเสียบอบแห้ง กุ้งเคยอบแห้ง ปลาจิ้งจั้งแห้ง
๒. เมล็ดกาหยูอบเกลือ/อบเนย/อบคาราเมล เมล็ดกาหยูคั่วธรรมชาติ
๓. กะปิกุ้ง
๔. ขนมพื้นถิ่น
๕. ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าถุงสำเร็จ หมวก ผ้าชิ้น ฯลฯ
๖. น้ำปริกแห้งปรุงรส
๗. กาแฟสดและเครื่องดื่มอื่น ๆ
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๗๘๑ ๐๓๒๓
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook ร้านวัชรี ของฝากเมืองระนอง