ฐานเรียนรู้ DIY “ทำด้วยมือ แล้วถือกลับบ้าน” ของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์บริการการท่องเที่ยว สหัสขันธ์ไดโนโรด

ที่ตั้ง : ศูนย์บริการการท่องเที่ยวสหัสขันธ์ไดโนโรด บ้านโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ @ m’amdinoshop
๒.ชื่อผู้ประกอบการ
นางสาวจิดาภา ขูรูรักษ์, นางสาวเพียรศิลป์ เถื่อนศร และนางทิยาภัทร เกษมโสภา                                                            ๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
1) DIY ที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
2) ถุงไดโนหอม พวงกุญแจไดโนเสาร์
3) ผ้าสไบแพรวาลายไดโนเสาร์
4) อาหารแปรรูปจากปลาน้ำจืดเขื่อนลำปาว
รายละเอียดความโดดเด่น สินค้าของชุมชนประเภทของที่ระลึก สินค้าแปรรูป หรืองานหัตถกรรม งานแฮนด์เมด เพื่อนำมาจำหน่ายให้ทั้งนักท่องเที่ยวหรือคนในชุมชนเองรวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการของฝาก/งานเกษียณอายุราชการหรือต้องการสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้ สามารถมาหาซื้อหรือสั่งทำที่นี่ได้ ตามความต้องการของลูกค้า เช่นสินค้าประเภทงานแฮนด์เมด งานจากผ้า การแปรรูปผ้า ตุ๊กตาดินเผา พวงกุญแจ ธุง กิจกรรม diy จากชุมชน เสื้อยืด ฯลฯ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิดทุกวัน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางสาวจิดาภา ขูรูรักษ์ โทร. 08 1769 1620
๖.ช่องทางออนไลน์
สหัสขันธ์ไดโนโรดhttps://www.facebook.com/Siamotyran nus
ไดโนโรดโฮมสเตย์ https://www.facebook.com/SilakaewHomestay/
สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ https://www.facebook.com/homestay.dino/
ทางไลน์. @ m’am
เฟสบุ๊ค peemam kurooruk

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม