อุทยานน้ำตกธรรมรส จ.ระยอง

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
๑.ตั้งอยู่ที่ตำบลป่ายุบใน บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ มีหลวงพ่อธรรมรส หรือหลวงพ่อคล้าย ฐิตธัมโม แห่งสำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรสเป็นเจ้าอาวาสวัด เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน มีสถานที่น่าสนใจ เช่น พระพุทธรูปปางพระเจ้าเปิดโลก, พระโพธิสัตว์, หอระฆังปราบมาร, รูปปั้นพระพุทธองค์ทรงโปรดองคุลีมาลและพระอินทร์มาดีดพิณสอนธรรม, รูปปั้นหลวงพ่อโต, มีวนอุทยานสงฆ์น้ำตกธรรมรส ซึ่งสวยงามมากสถานที่สำหรับคนสนใจการวิปัสสนากรรมฐานที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นโดยมีหลวงพ่อคล้าย ฐิตธมฺโม หรือที่รู้จักกันดีว่าหลวงพ่อธรรมรส เป็นเจ้าสำนัก ด้วยพื้นที่กว่า 500 ไร่ ภายในมีสถานที่ที่น่าสนใจ ได้แก่ พระพุทธรูปปางพระเจ้าเปิดโลก พระโพธิสัตว์ หอระฆังปราบมาร รูปปั้นพระพุทธองค์ทรงโปรดองคุลีมาล พระอินทร์มาดีดพิณสอนธรรม รูปปั้นหลวงพ่อโต และวนอุทยานสงฆ์ น้ำตกธรรมรส ที่ตั้ง : ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 344 (ถนนสายบ้านบึง-แกลง) สอบถามข้อมูล โทร. 08 1864 4059, 08 1344 5549
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิดทำการทุกวัน
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ช่วงฤดูฝน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
๕.๑ สักการะสิ่งศักดิ์
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. 08 1344 5549
๗. ช่องทางออนไลน์
– https://thai.tourismthailand.org › Attraction › สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม