อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ที่ตั้ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
๑. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ
๑๒ กิโลเมตร ถนนจรดวิถีถ่อง ทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย-ตาก ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครองศาสนาและเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
09.00 – 18.30 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
คนไทย 30 บาท
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 150 บาท
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5569 7241
๕. ช่องทางออนไลน์
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก 
ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ / ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย

ชุมชนคุณธรรมวัดตระพังทอง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม  มีความหลากหลายทางความเชื่อ และวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย  เป็นศูนย์กลางทางความเชื่อและวิถีชีวิตในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจสังคม  และการค้าขายในรูปแบบวิถีชีวิตของชาวตำบลเมืองเก่า  

ชุมชนคุณธรรมวัดตระพังทอง  มีความโดดเด่นทางด้านวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งในทุก ๆ เช้าเวลา 06.20 น. จะมีกิจกรรมบุญ  เรียกว่า  “ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัย”  ซึ่งถือเป็นรูปแบบวิถีชีวิตที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อทางศาสนาที่มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดตระพังทอง
เป็นสถานที่ทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเสริมความเป็นสิริมงคล

เจดีย์ทรงระฆังแบบศรีลังกา
สร้างขึ้นในสมัยธรรมราชาที่  1  ลิไท

รอยพระพุทธบาท
สร้างโดยพระมหาธรรมราชาที่  1  ลิไท

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศาลากสิกร
เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องมือการเกษตร

ถนนสังคโลก
เป็นเส้นทางแสดงศิลปะการปั้นและการเขียนลายสังคโลก

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เป็นสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ตลาดสดวัดตระพังทอง
เป็นสถานที่ค้าขายสินค้าพื้นบ้าน  เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชนในชุมชน

กิจกรรมไหว้พระ ในวันสำคัญ 4 ทิศ

  1. วัดช้างล้อม
  2. วัดเชตุพน
  3. วัดสะพานหิน
  4. วัดศรีชุม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เขื่อนสรีดภงส์
ทำนบพระร่วง  ซึ่งเป็นสถานที่กักเก็บน้ำตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

โซกพระร่วงลองพระขรรค์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนนายกล้วย
เป็นสถานที่ปลูกและเพาะพันธุ์ผัก ปลอดสารพิษ

สวนองุ่น มังกรกานต์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ซึ่งมีการปลูกองุ่นญี่ปุ่น  Shine muscat  

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัย
วัดตระพังทอง มีการใส่บาตรบริเวณสะพานเกาะกลางน้ำวัดตระพังทอง  เวลา  06.20 น.  ในทุกวัน  

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม